Odpuzovadlo Jelly 100g

  • Výrobní číslo: 4075

Český výrobek Odpuzovadlo Jelly je účinný prostředek pro odpuzování volně žijící zvěře. Přípravek je vyroben ve formě intenzívně páchnoucí pasty žluté barvy simulující zápach lidského potu. Jedno 100 g balení odpuzovadla ochrání plochu o velikosti do 0,4 ha před zvěří po celou dobu vegetační sezóny. Účinné je též k odpuzení kun z půdních prostor chat a chalup.

Pasta se natírá na předem zatlučené kůly nebo např. na sloupky plotu po obvodu pozemku ve vzdálenosti 5 až 30 m od sebe (podle tvaru terénu) ve výšce cca 50 až 80 cm. Lze též aplikovat na buničinové kousky nebo látkové proužky, které se zavěsí na kůly nebo sloupky plotu. Pro zvýšení účinnosti a ochranu před povětrnostními vlivy je vhodné je vložit do proděravělých polyethylenových sáčků a zavěsit na kůly nebo sloupky plotu. Aplikaci odpuzovadla je třeba opakovat cca po 14-ti dnech, v závislosti na klimatických podmínkách. NEAPLIKUJTE PŘÍMO NA ŽIVÉ ROSTLINY. VZHLEDEM K INTENZÍVNÍMU ZÁPACHU NEAPLIKUJTE DO OBÝVANÝCH PROSTOR, V PŮDNÍCH PROSTORÁCH NEAPLIKUJTE NA KROVY, STĚNY, PODLAHY apod., K APLIKACI POUŽIJTE ZAVĚŠENÉ BUNIČINOVÉ KOUSKY ČI LÁTKOVÉ PRUŽKY, KTERÉ PO UKONČENÍ PŮSOBENÍ LZE SNADNO ODSTRANIT

Přesto, že prostředek je šetrný k životnímu prostředí a není jedovatý, zacházejte s ním opatrně a používejte jen podle návodu. Znečištěné oblečení okamžitě vyměňte za čisté. Vyvarujte se zasažení, sliznic a očí. Chraňte před dětmi. Používejte ochranné rukavice a případně znečištěnou pokožku umyjte vodou a mýdlem. Při požití ihned vyhledejte lékaže a vezměte s sebou tento obal, etiketu nebo tento příbalový leták., nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned důkladně propláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů, použití v ochranném vodním pásmu není dovoleno