Elektrické paralyzéry

Elektricky paralyzér se vyrábí v různých sílách. Prudký elektrický výboj odrazí útočníka bez použití velké fyzické síly.